Privacy verklaring

 Geef Elma weer een toekomst!

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Geef Elma weer een toekomst verwerkt van haar donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Geef Elma weer een toekomst, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Geef Elma weer een toekomst verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 • Geef Elma weer een toekomst, 
 • Anholtseweg 62,
 • 7081 CN Gendringen,
 •  KvK nummer 74008854.

De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via; info@geefelmaweereentoekomst.nl

2. Welke gegevens verwerkt ‘Geef Elma weer een toekomst!’ en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw donatie/deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • a) voor- en achternaam,
 • b) adresgegevens eventueel postadres
 • c) e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
 • d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze stichting zoals bv social media accounts.

2.2 ‘Geef Elma weer een toekomst!’ verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • a) je naam en e-mailadres worden gebruikt voor het geautomatiseerde contact over de donatie
 • b) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om de donaties af te wikkelen.

2.3 Ingesloten inhoud van andere websites.
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

3. Bewaartermijnen.
‘Geef Elma weer een toekomst!’ verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal een jaar. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers.

 4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft ‘Geef Elma weer een toekomst!’ passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt ‘Geef Elma weer een toekomst!’ gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
 4.3

 • a. Voor het optimaliseren van de website maken we, anoniem, gebruik van Google Analytics: privacy verklaring.
 • b. Voor de betalingen van de donaties maken we gebruik van Mollie: privacy verklaring.
 • c. De WordPress plugin GiveWP: privacy verklaring.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
 5.1 Via de administratie van ‘Geef Elma weer een toekomst!’ kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. ‘Geef Elma weer een toekomst!’ zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
 5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
 5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop ‘Geef Elma weer een toekomst!’ je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
 5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie via;    info@geefelmaweereentoekomst.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Laatste wijziging:
Gendringen 3 maart 2019

Sluit Menu